نگهداری و مصرف سیمان های فله

نگهداری بتون
ژوئن 2, 2018
 • نگهداری سیمان به صورت سیلو مزايا و منافعی را را برای پيمانكار در بر خواهد داشت. برخی از این مزايای عبارتند از:
  • در کارگاه‌های ساختمانی نسبتا بزرگ، استفاده از سیمان فله به صرفه‌تر می‌باشد. این امر به دلیل کاهش هزینه تخلیه بار و حمل و نقل سیمان می‌باشد.
  • استفاده از سیمان فله باعث کاهش ضایعات سیمان در مقایسه با سیمان‌های کیسه می‌شود. باید توجه کرد که در سیمان‌های کیسه امکان پاره شدن یا خیس شدنِ پاکت‌های سیمان وجود دارد که باعث افزایش ضایعات می‌شود.
  • استفاده از سیمان فله و نگهداری آن داخل سیلو باعث جلو گیری از فاسد شدن و کلوخه شدن سیمان می‌شود.

   

 • بر اساس آیین‌نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط زیر برای انبار کردن و مصرف سیمان‌های فله‌ای الزامی است:
  • سیمان‌های فله، باید در سیلو‌های استاندارد نگهداری شوند.
  • سیلو‌های سیمان و شالوده آن‌ها باید از نظر سازه‌ای محاسبه و طراحی شده باشد.
  • سیلو‌های سیمان باید مجهز به ترازنما برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو و نیز دریچه‌ای برای میل زدن، در صورت طاق زدن سیمان باشد.
  • برای هر محموله سیمان وارده به کارگاه ساختمانی باید مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید در برگ تحویل ثبت شود.
  • از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هوای فشرده انجام می‌شود و سیمان به تدریج متورم می‌شود، نباید بیش از ۸۰% ظرفیت اسمی سیلو را پر کرد.
  • سیمان‌های فله بایستی ۹۰ روز پس از تولید مصرف شوند. در غیر این صورت قبل از مصرف باید آزمایش شوند.