نگهداری بتون

نسبت های اختلاط بتون
ژوئن 2, 2018
نگهداری و مصرف سیمان های فله
ژوئن 2, 2018

مراقبت از بتن تازه

پس از مخلوط شدن آب و سیمان، واکنشهای هیدراتاسیون در آن آغاز می شود که در نهایت منجر به سخت شدن یا گرفتن آن می شود. واکنش هیدراتاسیون و سرعت انجام آن بستگی به عوامل متعددی زیر دارد:

  1. با کاهش دمای محیط سرعت واکنشها کمتر می شود.
  2. وجود یا عدم وجود یونهای خورنده نظیر سولفات ها و … در محیطی (یا آبی) که سیمان استفاده می شود.
  3. میزان رطوبت بتن در طی فرآیند خشک شدن (که علاوه بر دمای محیط به جذب آب بتن توسط مصالح نیز بستگی دارد- بیشتر خیس ماندن بتن در فرآیند گرفتن، باعث استحکام بیشتر آن می شود.)

برای مراقبت از بتن تازه موارد زیر را باید در نظر داشت:

  1. سطح بتن در 24 ساعت اول باید کاملا خیس باشد (نباید هیچ قسمتی از آن خشک شود)، بعد از 24 ساعت باید بمدت 7 روز هر 3 ساعت یکبار بتن را آب داد (مخصوصا در هوای گرم تابستان).
  2. در بهترین حالت آب شرب و سرد برای آبیاری بتن مناسبتر است.
  3. برای حفظ رطوبت ستون ها می توان از گونی یا نایلون استفاده کرد.
  4. در صورتیکه آب بتن تازه یخ بزند، بتن استحکام قابل قبولی را کسب نخواهد کرد، لذا در هوای سرد باید بتن تازه را با پشم شیشه، نایلون و یا گونی پوشاند و آن را از جریان باد سرد حفظ کرد.

نگهداری از بتن

پس از بتن ریزی مطلب مورد اهمیت نگهداری از بتن تا زمان خود گیری آن می باشد که سازنده بتن باید در طول 7 تا 10 روز اول از بتن انجام دهد و نگهداری از بتن به چند روش انجام میشود که شامل

1- روش اول در نگهداری از بتن حضور اب در کنار بتن که با ایجاد یک برکه اب روی بتن سطح ان را خیس نگه میدارند

2- روش دوم نگهداری از بتن اب پاشی که در این روش برای مکانهایی که دما بالا باشد و به علت کمبود اب امکان ایجاد برکه نباشد به وسیله اب پاشهای چمن روی بتن را اب پاشی میکنند

3– روش سوم نگهداری از بتن استفاده از پوشش مرطوب در این روش پوششهایی نظیر گونی و کرباس یا موکت به صورت خیس روی بتن پهن میشوند که برای نگهداری از بتن روش مناسبی است

4- روش چهارم نگهداری از بتن پوششهای نایلونی این روش برای جلوگیری از تبخیر اب است تنها اشکال این پوششها این است که اسیب پذیر است و قابل ترمیم نمی باشند.

روش های نگهداری از بتن

1- نگهداری از بتن شناژ افقی روی سنگ چینی: بهترین زمان برای شروع نگهداری از بتن بین 1 تا 10 ساعت اول پس از بتن ریزی است که باید در این مرحله از نگهداری از بتن، بتن را به خوبی خیس نگهداشت تا فعل و انفعالات شیمیایی ان کامل شود و بعد از 24 ساعت قالبها را باز نموده و مجدادا کلیه سطوح قابل رویت را به خوبی ابیاری کرد واین عمل در نگهداری از بتن باید حداقل یک هفته ادامه یابد و از هر گونه بار گذاری تا اتمام این زمان خودداری کرد.

2- نگهداری از بتن شناژهای عمودی: این شناژ برای نگهداری از بتن که در بین دیوارها اجرا میشود پس از اجرای کامل دیوارها محل شناژ عمودی قالب بندی شده( حداکثر ارتفاع بتن ریزی نباید از 5/1 متر تجاوز کند)سپس بتن ریزی انجام میشود پس از 24 ساعت میتوان مرحله ابیاری بتن را برای نگهداری از بتن شروع نمود و این عمل تا 48 ساعت ادامه میابد وپس از ان میتوان قالبها را باز نمود و پس از باز کردن قالبها ابیاری به شکل کامل به وسیله کارگر ماهر و استفاده از شلنگ اب از بالا به پایین انجام میشود .

3- نگهداری از بتن سقف تیرچه بلوک: ابیاری بتن سقف را میتوان از 10 الی 15 ساعت پس از بتن ریزی برای نگهداری از بتن شروع کرد بعلت اهمیت زیاد سقف روش پیشنهادی برای ابیاری سقف روش ایجاد حوضچه اب به روی سقف میباشد و باید ابیاری را با دقت و کیفیت بالا تا 72 ساعت برای نگهداری از بتن ادامه داد .

بتن تخلیه شده بلافاصله بعد از محکم شدن می بایست به مدت 28 روز غرقاب شود تا به مقاومت مطلوب برسد.

در هوای بسیار گرم پیشنهاد می گردد که بتن با گونی مربوط پوشانیده شود.

در فصل سرما و یخبندان سطح بتن باید با پشم شیشه پوشانیده شود و زیر بتن گرم نگه داری شود تا از یخ زدگی بتن جلوگیری شود.

نمونه های اخذ شده در محل بتن ریزی تا 24 ساعت نباید جابجا شوند و بعد از این مدت به آزمایشگاه انتقال داده می شود و در حوضچه آب آهک در شرایط آزمایشگاهی به مدت 28 روز نگهداری میشوند.(در فصل سرما جهت جلوگیری در یخ زدن نمونه ها در 24 ساعت اول نمونه ها در یک محیط گرم نگهداری شوند و در فصل گرما در 24 اول نمونه ها در سایه و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شوند).

در این واحد تولیدی  جهت حفظ کیفیت بتن در فصل سرما از آب گرم و در فصل گرما از قالبهای یخ (بعد از بارگیری ترک میکسر ) استفاده میشود.