اختلاط بتون

آزمایش سیمان
ژوئن 2, 2018
ارزش ماسه ای (se)
ژوئن 2, 2018

تعیین طرح اختلاط بتن یا تعیین نسبت مخلوط های بتن، روندی است که طی آن می توان به ترکیب درست سیمان، سنگدانه ها، آب و مواد افزودنی برای ساخت بتن طبق مشخصات داده شده، رسید. با اینکه تا به امروز چندین اصل فنی دقیق در مورد تعیین نسبت اختلاط بتن ثبت شده، اما به دلایل مختلف ثابت شده که این روندها متکی بر مبانی علمی نبوده و بیشتر یک هنر تجربی محسوب می گرد.

هر چند که اغلب ما مهندسین با موضوعاتی که روابط ساده مشخصی (مانند رابطه کمانش عضو فشاری – رابطه اویلر) برای آنها تدوین نشده، احساس راحتی نمی کنیم اما با علم به این موضوع که نسبت های اختلاط می توانند تاثیر بسزایی در قیمت و خواص بتن (از قیبل کارایی، مقاومت و دوام) داشته باشند، ناگزیر با درک اصول اساسی و مقداری تمرین می توانیم این هنر تجربی را بیاموزیم که اتفاقا به موجب آن پاداش زیادی (از جمله کاهش قیمت و افزایش مقاومت بتن) نصیب ما خواهد نمود.

  • مخلوط کن باید  با سرعت توصیه شده از طرف کارخانه سازنده چرخانده شود .
  • ترتیب ورود مواد متشکله بتن به مخلوط کن باید متناسب با نوع مخلوط کن و نوع بتن باشد.
  • اختلاط با کامیون های مخلوط کن باید بر اساس ضوابط و مندرج در استاندارد ملی شماره 6044 صورت گیرد .
  • نقل و انتقال ،پیمانه کردن و اختلاط مصالح بتن با ضوابط استاندارد(مشخصات بتن آماده )یا (مشخصات بتن تهیه شده از طریق پیمانه کردن حجمی و اختلاط پیوسته )مطابقت داشته باشد .

تعیین طرح اختلاط بتن را بصورت گام به گام بر اساس ضوابط ACI211.1 برای انتخاب نسبت های اجزای بتن معمولی به روش حجم مطلق (که دارای دقت بیشتری نسبت به روش وزنی است) به صورت زیر است:

گام اول: انتخاب اسلامپ

گام دوم: انتخاب اندازه حداکثر سنگدانه ها

گام سوم: تخمین آب مخلوط

گام چهارم: انتخاب نسبت آب به سیمان

گام پنجم: محاسبه مقدار سیمان

گام ششم: تخمین مقدار سنگدانه های درشت

گام هفتم: تخمین مقدار سنگدانه ریز

گام هشتم: تنظیم رطوبت بتن